Privātuma politika

Mēs par Jums apkopojam šādu informāciju:

 • personas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas datums/personas kods;
 • kontaktinformācija: dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • apmeklētāja kartes dati: šī ir Tūrisma likumā pieprasīta obligātā informācija par izmitināšanas uzņēmuma apmeklētāju - pilsonība, kopā ar apmeklētāju esošā laulātā un nepilngadīgā vārds, dzimšanas datums un pilsonība, izmitināšanas pakalpojuma sniegšanas laiks, automašīnas numurs.
 • kredītkartes dati: kartes numurs, īpašnieka vārds, derīguma termiņš;
 • drošības kameru ieraksti - ja mūsu viesnīcā apmeklējat zonas, kur drošības apsvērumu dēļ atrodas video vai citas elektroniskas / digitālas izsekošanas sistēmas vai ierīces;
 • informācija par personīgajām izvēlēm: piemēram, izvēle par izmitināšanas telpu, ēdienreizēm, spa procedūrām utt.

Vispārējā gadījumā mēs informāciju saņemam tieši no Jums, kad veicat pieprasījumu vai rezervāciju, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, tālruni vai e-pastu, vai pērkat pakalpojumus, ierodoties viesnīcā.

Jūsu datus mums nosūta arī mūsu ceļojumu aģentūras, rezervācijas aģentūras un citas personas, kas nodarbojas ar izmitināšanas pakalpojumu starpniecību, no kurām Jūs esat pasūtījuši mūsu izmitināšanas un/vai citus pakalpojumus.

Kur mēs izmantojam iegūtos datus?

Mēs šos datus izmantojam, lai sniegtu Jūsu pasūtītos izmitināšanas un/vai citus pakalpojumus, kā arī mūsu pienākumu izpildei, kas ir noteikti ar likumu, un vispārējiem uzņēmējdarbības mērķiem, piemēram:

 • personas dati - mums šie dati ir nepieciešami, lai mēs identificētu Jūsu identitāti, kas savukārt ir svarīgi, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu personai, kas to pasūtījusi.
 • Kontaktinformācija - mums ir nepieciešama šī informācija, lai sazinātos ar Jums. Galvenokārt sazināsimies ar Jums pa tālruni vai e-pastu, bet dažos gadījumos var būt nepieciešama arī dzīvesvietas adreses izmantošana (piemēram, ja nav iespējams sazināties ar citu sakaru līdzekļu starpniecību).
 • Apmeklētāja kartes dati - šos datus mums ir pienākums pieprasīt saskaņā ar Tūrisma likumu. Mērķis ir novērst draudus, kas var būt saistīti ar nelegālo imigrāciju.
 • Kredītkartes dati - šie dati mums ir nepieciešami gadījumā, ja mums, pamatojoties uz mūsu izmitināšanas vai citu pakalpojumu līgumu, ir tiesības ieturēt zināmu summu no Jūsu kredītkartes, lai apmaksātu Jūsu pasūtītos pakalpojumus, vai kompensētu Jūsu izdarītos izdevumus.
 • Informācija par individuālajām vēlmēm - ja mēs šo informāciju jautājam, vai, ja Jūs mums šo informāciju pēc savas izvēles atklājat, tad mēs izmantojam to, lai nodrošinātu Jūs ar labāku, Jūsu vēlmēm un interesēm atbilstošu pakalpojumu.

Ja Jūs sava izmitināšanas perioda sākumā mums savus apmeklētāja kartes datus neiesniedzat, tad mēs nevaram sniegt Jums izmitināšanas pakalpojumus.

Uz kāda juridiskā pamata mēs apstrādājam Jūsu datus?

Apstrādājot Jūsu datus, mēs balstāmies uz dažādiem juridiskiem pamatiem:

 • nepieciešamība noslēgt ar Jums līgumiskas attiecības vai izpildīt ar Jums noslēgto līgumu;
 • Jūsu piekrišana - ja, apstrādājot personas datus, pamatojamies uz Jūsu piekrišanu, tad ziniet, ka Jums jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt savu piekrišanu;
 • nepieciešamība izpildīt mums ar likumu uzliktos pienākumus (piemēram, apmeklētāja kartes aizpildīšana un saglabāšana 2 gadu laikā);
 • nepieciešamība īstenot mūsu likumīgās intereses, tostarp uzņēmuma vadības un vispārējās uzņēmējdarbības īstenošana; likumpārkāpumu un krāpšanas gadījumu atklāšana;
 • nepieciešamība aizsargāt Jūsu vai jebkuru citu personu būtiskas intereses (piemēram, atklājot Jūsu informāciju neatliekamās palīdzības sniedzējam nelaimes gadījuma situācijā);
 • balstoties uz citiem juridiskajiem pamatiem, kas paredzēti tiesību aktos.

Kam mēs izsniedzam Jūsu datus?

Mēs neizsniedzam Jūsu uzticētos datus, izņemot ierobežotos gadījumos, kas ir aprakstīti zemāk un gadījumā, ja tas nepieciešams šajā privātuma paziņojumā aprakstītajiem mērķiem:

 • Pakalpojumu sniedzēji: tāpat kā daudzi citi uzņēmumi, mēs varam pasūtīt datu apstrādes pakalpojumus no uzticamiem trešajiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, IT pakalpojumus, tūrisma vai transporta pakalpojumus.
 • Valsts iestādes un valsts aģentūras: mēs varam izsniegt datus iestādēm, ja mums saskaņā ar likumu ir uzlikts pienākums izsniegt datus vai datu izsniegšana ir nepieciešama mūsu tiesību aizsardzībai.
 • Profesionāli konsultanti un citi: mēs varam dalīties ar Jūsu informāciju ar profesionāliem konsultantiem, piemēram, revidentiem, advokātiem, grāmatvežiem un citām konsultāciju pakalpojumus sniedzošām personām.

Gadījumā, ja mēs izsniegsim Jūsu datus iepriekš minētajām personām, mēs nodrošināsim Jūsu datu aizsardzību ar mūsu un šādas personas starpā noslēgtu datu apstrādes līgumu.

Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu datus?

Mēs Jūsu datus uzglabājam tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu dažādus datu apstrādes mērķus.

Uzņēmums, uzglabājot personas datus, ievēro šādus kritērijus:

 • tik ilgi, kamēr ir nepieciešams uzglabāt personas datus, lai sniegtu savus pakalpojumus;
 • ja uzņēmumam ir no likuma izrietošs, līgumisks vai cits līdzīgs pienākums uzglabāt personas datus, tad līdz laikam, kas ir nepieciešams, lai izpildītu šādu pienākumu;
 • pēc līgumisko attiecību izbeigšanās mēs uzglabājam noteiktus datus tik ilgi, kamēr personai (datu subjektam) vai uzņēmumam saskaņā ar līgumu ir tiesības iesniegt prasības pret otru pusi;

Piemēram, apmeklētāja kartes datus mēs saskaņā ar Tūrisma likuma prasībām uzglabājam 2 gadus no kartes aizpildīšanas datuma.

Ja Jūs esat devuši mums piekrišanu tiešā mārketinga materiālu pārsūtīšanai, tad mēs uzglabāsim Jūsu kontaktinformāciju tik ilgi, līdz savu piekrišanu esat atsaukuši.

Kādas ir Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu datiem?

Jums kā datu subjektam ir sekojošas tiesības:

 • Tiesības iepazīties ar datiem - Jums ir tiesības zināt, kādi dati par Jums tiek uzglabāti un kā tiek apstrādāti.
 • Tiesības labot datus - Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu labošanu gadījumā, ja tie ir nekorekti.
 • Tiesības izdzēst datus ("tiesības būt aizmirstam") - noteiktos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēstu Jūsu personas datus (piemēram, ja mums tie vairs nav nepieciešami, ja Jūs atsaucat mūsu datu apstrādei sniegto piekrišanu).
 • Tiesības apstrādes ierobežošanai - noteiktos gadījumos Jums ir tiesības uz noteiktu laiku aizliegt vai ierobežot savu personas datu apstrādi (piemēram, ja esat iesnieguši iebildumus saistībā ar datu apstrādi).
 • Tiesības iesniegt iebildumus - ņemot vērā konkrētu situāciju, Jums ir tiesības iesniegt iebildumus saistībā ar savu personas datu apstrādi, ja Jūsu datu apstrāde notiek, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm vai sabiedrības interesēm. Iebildumus par personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos var iesniegt jebkurā laikā.
 • Datu pārsūtīšanas tiesības - Jums ir tiesības mums pieprasīt savu nosūtīto datu pārsūtīšanu Jums mašīnlasāmā formā. Jūs varat pieprasīt datu pārsūtīšanu arī tieši citam atbildīgajam datu apstrādātājam, bet tikai gadījumā, ja tas tehniski ir iespējams.  Pārsūtīšanas tiesības attiecas tikai uz tiem datiem, kurus mēs apstrādājam ar Jūsu piekrišanu vai ar Jums noslēgtā līguma izpildei.
Dāvanukarte no e-veikala Read reviews
Arrival
...
...
Departure
...
...
Rezervēt numuriņu