Yksityisyyskäytäntö

Keräämme sinusta seuraavia tietoja:

 • Henkilötiedot: Etu- ja sukunimi, syntymäaika/henkilötunnus;
 • Yhteystiedot: Asuinpaikan osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite;
 • Vierailijakortin tiedot: Nämä ovat turismilaissa vaaditut tiedot majoitusyrityksen kävijästä  – kansalaisuus, vierailijan kanssa majoittuvan aviopuolison ja alaikäisen nimi, syntymäpäivä ja kansalaisuus, majoituspalvelun tarjoamisen aika, auton rekisterinumero.
 • Luottokortin tiedot: Kortin numero, omistajan nimi, voimassaoloaika;
 • Turvakameran tallenteet – kun käyt hotellissamme alueilla, joissa sijaitsee turvallisuussyistä videokamera tai muita elektronisia / digitaalisia seurantajärjestelmiä tai -laitteita;
 • Tiedot henkilökohtaisista mieltymyksistä: Esimerkiksi mieltymykset majoitushuoneen, ravintolapalveluiden, kylpylähoitojen, jne. suhteen.

Yleensä saamme tiedot suoraan sinulta, kun teet varauksen tai kyselyn meidän verkkosivujemme kautta, puhelimitse tai sähköpostilla, tai ostat palveluita suoraan, tullen paikan päälle hotellille.

Lisäksi sinun tietojasi välittävät meille matkayrittäjät, varausyrittäjät ja muut majoituspalveluiden välittämistä tekevät henkilöt, joilta olet tilannut majoitusta ja/tai muita palveluita meillä.

Missä käytämme saatuja tietoja?

Käytämme näitä tietoja sinun tilaamiesi majoitus- ja/tai muiden palvelujen tarjoamiseen ja meidän toimintaamme säätelevien lakien meille asettamien velvoitteiden täyttämiseen, sekä yleisiin liiketoiminnan tarkoituksiin, kuten esimerkiksi:

 • Henkilökohtaiset tiedot – näitä tietoja tarvitsemme sinun henkilöllisyytesi tunnistamiseksi, mikä on omalta osaltaan oleellista palvelun tarjoamisen takaamiseksi henkilölle, joka on tilannut sen.
 • Yhteystiedot – näitä tietoja tarvitsemme ottaaksemme yhteyttä sinuun. Ennen kaikkea otamme yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla, tosin tietyissä tapauksissa saattaa olla tarpeellista käyttää myös asuinpaikan osoitetta (esim. Siinä tapauksessa, jos muilla viestintävälineillä ei saada yhteyttä).
 • Vierailijakortin tiedot – näitä tietoja meillä on velvollisuus kysyä turismilain nojalla. Tavoitteena on estää vaaraa, joka saattaa piillä esimerkiksi laittomassa maahanmuutossa.
 • Luottokortin tiedot – näitä tietoja tarvitsemme siinä tapauksessa, että meidän majoitus- tai muun palvelun tarjoamissopimuksen nojalla meillä on oikeus pidättää sinun luottokortiltasi tietty summa tilattujen palveluiden maksamiseksi tai aiheutettujen kulujen korvaamiseksi.
 • Tiedot yksilöllisistä mieltymyksistä – jos kysymme näitä tietoja, tai jos esität niitä meille omalla valinnallasi, käytämme niitä tarjotaksemme sinulle parempaa, sinun toiveisiisi ja kiinnostuksenkohteisiisi perustuvaa palvelua.

Jos et esitä meille majoitusajan alussa vierailijakortin tietoja, meillä ei ole silloin mahdollisuutta tarjota sinulle majoituspalvelua.

Millaisella oikeudellisella pohjalla käsittelemme tietojasi?

Sinun tietojesi käsittelemisessä pohjaamme erilaisiin perustuksiin:

 • tarve tehdä sopimussuhde kanssasi tai noudattaa kanssasi tehtyä sopimusta;
 • sinun suostumuksesi – kun pohjaamme henkilötietojen käsittelyssä sinun suostumukseesi, ole tietoinen, että sinulla on oikeus vetää suostumuksesi takaisin milloin tahansa;
 • tarve täyttää lain meille asettamia velvoitteita (esim. Vierailijakortin täyttäminen ja säilyttäminen 2 vuoden ajan);
 • tarve toteuttaa meidän laillisia intressejämme, mm. Yrityksen johtaminen ja yleisen liiketoiminnan toteutus; lakirikkomusten ja petosten havaitseminen;
 • tarve suojata sinun tai kenen tahansa toisen ihmisen elintärkeitä intressejä (esim. Antaa sinun tietosi onnettomuuden tapahduttua ambulanssityöntekijälle);
 • muulla lakisääteisellä perusteella.

Kenen kanssa jaamme sinun tietojasi?

Me emme jaa sinun meille antamiasi tietoja, paitsi rajatuissa tapauksissa, jotka on kuvailtu alla, ja tapauksessa, jossa se on tässä yksityisyystiedotteessa kuvailtujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellista:

 • Palveluntarjoajat: Kuten monet toiset firmat, voimme tilata tietojenkäsittelypalveluita luotettavilta kolmansilta palveluntarjoajilta, esimerkiksi IT-palveluita, matkailu- tai kujetuspalveluita.
 • Julkisen vallan elimet ja valtion viranomaiset: Voimme jakaa tietoja viranomaisten kanssa, jos olemme lain nojalla velvoitettuja jakamaan tietoja tai tietojen jakaminen on tarpeellista oikeuksien puolustamiseksi.
 • Ammattilaiset neuvonajantajat tai muut: voimme jakaa sinun tietojasi ammattilaisten neuvonantajien kanssa, kuten tilintarkastajien, asianajajien, kirjanpitäjien ja muiden neuvonantopalveluita tarjoavien henkilöiden kanssa.

Jos jaamme sinun tietosi ylläolevien henkilöiden kanssa, takaamme sinun tietojesi suojan meidän ja kyseisen henkilön välillä solmittavalla tiedonkäsittelysopimuksella.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme sinun tietojasi niin kauan, kuin se on tarpeen erilaisten tietojenkäsittelytavoitteiden täyttämiseksi.

Yritys nojaa henkilötietojen säilyttämisessä seuraaviin kriteereihin:

 • Niin kauan, kuin on tarpeen säilyttää henkilötietoja palveluidemme tarjoamista varten;
 • Jos yrityksellä on lakiperusteinen, sopimuksellinen tai muu sen kaltainen velvoite henkilön tietojen säilyttämiseen, silloin niin kauan, kuin tämän velvoitteen täyttäminen sitä vaatii;
 • Sopimussuhteen lopettamisen jälkeen säilytämme tiettyjä tietoja niin kauan, kuin henkilöllä (tietosubjektilla) tai yrityksellä on itsellään oikeus esittää sopimuksen nojalla vaateita toista puolta vastaan;

Esimerkiksi vierailijakortin tietoja säilytämme turismilain vaatimusten mukaisesti 2 vuotta kortin täyttämisestä alkaen.

Jos olet antanut meille suostumuksen suoramarkkinointimateriaalien lähettämiseen, säilytämme sinun yhteystietosi, kunnes olet vetänyt suostumuksesi pois.

Mitkä oikeudet sinulla on omiin tietoihisi liittyen?

Sinulla on tietosubjektina seuraavat oikeudet:

 • Oikeus tutustua tietoihin – sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta säilytetään ja miten niitä käsitellään.
 • Oikeus korjata tietoja – sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi korjausta, jos ne eivät ole oikein.
 • Oikeus poistaa tiedot („oikeus tulla unohdetuksi“) – sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus vaatia, että me poistamme sinun henkilötietosi (esim. Kun meillä ei enää ole tarvetta niille, vedät takaisin meille tietojen käsittelyä varten antamasi suostumuksen).
 • Oikeus rajata käsittelyä –  sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus kieltää tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tietyksi ajaksi (esim. Jos olet esittänyt vastustusilmoituksen tietojenkäsittelystä).
 • Oikeus esittää vastustusilmoituksia – konkreettisen tilanteen perusteella sinulla on oikeus esittää henkilötietojesi käsittelyyn liittyen vastustusilmoituksia, kun tietojesi käsittely tapahtuu meidän oikeutettuihin intresseihin tai julkiseen intressiin pohjautuen. Henkilötietojen käsittelyä vastaan suoramarkkinointia varten voi aina esittää vastustusilmoituksia milloin tahansa.
 • Tietojen siirtämisen oikeus – sinulla on omalta osaltasi oikeus vaatia meille meille lähetettyjen tietojen siirtämistä itsellesi koneluettavassa muodossa. Voit vaatia tietojen siirtoa myös suoraan toiselle vastuulliselle käsittelijälle, tosin ainoastaan tapauksessa, jossa se on teknisesti toteutettavissa. Siirto-oikeus on voimassa vain niille tiedoille, joita me työstämme sinun suostumuksesi nojalla tai sinun kanssasi tehdyn sopimuksen noudattamiseksi.
Lahjakortti verkkokaupasta Read reviews
Arrival
...
...
Departure
...
...
Varaa huone